361. Η αντίδραση της αγοράς κατά την ανακοίνωση επαναγοράς ιδίων μετοχών: μελέτη για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Λιαπάκη, Περσεφόνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
362. Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων στους τομείς πετρελαίου και έργων υποδομής
Συγγραφέας: Ραβούση, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
363. Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Κίτρα, Φωτεινή - Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
364. Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states
Συγγραφέας: Κονδύλη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
365. Cost efficiency of the greek banking industry
Συγγραφέας: Μεσσήνης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
366. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Συγγραφέας: Μαδημένος, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
367. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στα συστήματα αξιολόγησης τμηματικής απόδοσης
Συγγραφέας: Παυλόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
368. Η επίδραση της ποιότητας της ελεγκτικής διαδικασίας στο βαθμό παραποίησης των κερδών και ο ρόλος των μεγάλων διεθνών ελεγκτικών εταιριών: τεκμήρια από την ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Καραγεώργος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
369. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην κοστολόγηση
Συγγραφέας: Παπαντωνοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
370. Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των εταιρειών: η περίπτωση της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
371. A comparative analysis of multivariate value at risk models: evidence from developed and emerging markets
Συγγραφέας: Γιασσιάς, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
372. Effect of the implementation of IAS 32 and IAS 39 on UK banks' equity and adequacy capital
Συγγραφέας: Κουλουρίδη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
373. Implied volatility indexes and asset returns
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
374. Μελέτη της εταιρικής πτώχευσης υπό το πρίσμα δεδομένων της κεφαλαιαγοράς: Ελλάδα
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
375. Stock price reaction to merger and acquisition announcements: evidence from greek firms listed on Athens stock exchange
Συγγραφέας: Γιαλαμάς, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
376. Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Θεοφανοπούλου, Ζωή-Αργυρή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
377. Insider trading: an empirical analysis of stock market reaction around the debt issues in Athens Stock exchange and London stock exchange
Συγγραφέας: Λιούτας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
378. Corporate yield spread and macroeconomic indicators
Συγγραφέας: Παντίδου, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
379. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Συγγραφέας: Σαΐτη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
380. Η αντίδραση της χρηματαγοράς σε ανακοινώσεις προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock optional plans): εμπειρική έρευνα για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »