401. Ποιά η σχέση της εταιρικής αξίας με το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου και τη δυϊκότητα του διευθύνοντος συμβούλου
Συγγραφέας: Καρακασιλιώτης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
402. Ο ανταγωνισμός στον Ελληνικό και Τούρκικο τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
Συγγραφέας: Παναγιωτοπούλου, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
403. Η υπόθεση της διαχείρισης κερδών για την υπέρβαση των κρίσιμων σημείων απόδοσης
Συγγραφέας: Πλασσάρας, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
404. Αποτελεσματικές αγορές - φαινόμενο Ιανουαρίου και Δευτέρας στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Αποστόλου, Ηλιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
405. Ο μέσος αποτελεσματικός εταιρικός συντελεστής φορολόγησης: έρευνα για τα έτη 1996-2004
Συγγραφέας: Βελιούρη, Χάϊδω
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
406. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
407. Examining the existence of a long-term relationship between credit default swap and asset swap spreads of European corporate bonds
Συγγραφέας: Μπουρτζινού, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
408. Επίδραση της μεταβολής των κερδών στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών
Συγγραφέας: Μαντζούνη, Νικολέττα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
409. Η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 2000-2005
Συγγραφέας: Ρουμελιώτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
410. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Συγγραφέας: Σιμιτζή, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
411. Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των επιχειρήσεων: η εφαρμογή του Π.Δ.299/2003 στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πρασσά, Αλεξάνδρα-Νίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
412. Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου: μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Pfizer Inc
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
413. Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρία ΑΓΓΕΛΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ
Συγγραφέας: Χαρούλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
414. Η πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΛ.ΤΑ: case study
Συγγραφέας: Κοσμά, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2006
415. Επιχειρηματικό σχέδιο
Συγγραφέας: Λάππα, Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
416. The Athens stock market: efficiency and calendar anomalies
Συγγραφέας: Georgantopoulos, Andreas G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
417. Essays in financial economics
Συγγραφέας: Andrikopoulos, Athanasios
418. Estimate forward-looking risk premium from options probability density functions, a study of S&P500 index
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Γιώργος - Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2011
419. Επίδραση νομοθετικού πλαισίου στη σχέση της ιδιοκτησιακής δομής με την ανάληψη κινδύνου και την αποδοτικότητα των τραπεζών
Συγγραφέας: Βαρελά, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2013
420. Επενδυτική αποδοτικότητα και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Γελάση, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2013

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »