121. Προσομοίωση της λειτουργίας του MAC πρωτοκόλλου στο GPRS
Συγγραφέας: Παπαηλίου-Μάλλιος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
122. Η δημογραφική κατάσταση της νήσου Σερίφου κατά τα έτη 1991 και 2001
Συγγραφέας: Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
123. Μελέτη δημοπρασιών για την εκχώρηση ζωνών φάσματος
Συγγραφέας: Γεροκλής, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000
124. Σχεδιασμός και ανάλυση αποθήκης δεδομένων για ασφαλιστικό οργανισμό
Συγγραφέας: Γραμματικός, Κωνσταντίνος - Νεκτάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
125. Πρωτόκολλα ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ρουλάκης, Σταμάτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
126. Μελέτη επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
127. Ενσωμάτωση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Παναγής, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
128. Μελέτη της ενδονοσοκομειακής θνησιμότητος κατά τα έτη 1995-1999 σε ένα γενικό περιφεριακό νοσοκομείο της Αττικής
Συγγραφέας: Στεφανίδου, Άννα Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
129. Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης γνώσης
Συγγραφέας: Παπαργύρης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
130. Έρευνα για την ανίχνευση των βασικών χαρακτηριστικών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επωφελούμενοι της Καρίτας Αθήνας προσφυγικό έργο
Συγγραφέας: Παναγιωτίδου, Μαρία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
131. Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Ψαράς, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
132. Αξιολόγηση τεχνολογιών σύγκλισης ετερογενών αρχιτεκτονικών πολυμεσικών δικτυακών συσκευών
Συγγραφέας: Κάβαλος, Αριστείδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
133. Μελέτη μετάδοσης πολυμέσων σε ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11
Συγγραφέας: Δρακόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
134. Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Συγγραφέας: Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
135. Τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες
Συγγραφέας: Κλάδου, Χριστίνα Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2006
136. Ευφυείς κινητοί πράκτορες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Συγγραφέας: Ζαφείρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
137. Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
138. Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε ομότιμα δίκτυα επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης
Συγγραφέας: Καρατζάς, Χρήστος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
139. Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία και ερωτηματολόγια
Συγγραφέας: Βασιλείου, Αναστασία Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
140. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του και ανάλυση της επενδυτικής του πολιτικής
Συγγραφέας: Τσαμολιάς, Τριάδης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »