161. Μοντέλο για τις επενδύσεις στις κατοικίες για την Ελλάδα, αναζήτηση διαμερισμάτων με τη χρήση GIS, τεχνική ανάλυση της μετοχής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, εκτίμηση οικοπέδου
Συγγραφέας: Κακαβάνης, Ζαννής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
162. Ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων - Έκθεση εκτίμησης - Τεχνική ανάλυση - Γεωργραφικά συστήματα πληροφοριών
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου, Μαρία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
163. Σύγκριση μονοθεραπείας έναντι συνδυασμένης θεραπείας σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς
Συγγραφέας: Μικρός, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
164. Το προφίλ του φοιτητή του Μ.Π.Σ. "Συμπληρωματική ειδίκευση στη Στατιστική" στατιστική ανάλυση με έμφαση στη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων
Συγγραφέας: Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
165. Συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γιανναρέλης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
166. Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Συγγραφέας: Πράπα, Αυγουστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
167. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Συγγραφέας: Κωστής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
168. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας: Φουρλάς, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
169. Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Συγγραφέας: Κατσένη, Μαρία
170. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών με χρήση τεχνολογιών JavaCard και J2ME
Συγγραφέας: Καπετανάκης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
171. Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
172. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Συγγραφέας: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
173. Ανάκτηση πληροφορίας κατά τμήματα
Συγγραφέας: Γιγουρτσή, Ευθυμία-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
174. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Συγγραφέας: Καραΐσκος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
175. Η εφαρμογή του social computing στη διαδραστική τηλεόραση
Συγγραφέας: Ρίγκερς, Τσαμά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
176. Δια-οχηματική επικοινωνία
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
177. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής επιχείρησης
Συγγραφέας: Βέμου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
178. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
179. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Συγγραφέας: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
180. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »