341. Μέθοδοι εκτίμησης του value at risk
Author: Κόντη, Νικολίτσα
Format: pdf
Date: 11-2004
342. Momentum-contrarian στρατηγικές στο ελληνικό χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2005
343. Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Author: Γερασίμου, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 01-2006
344. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση μετοχών
Author: Καρσιώτης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2005
345. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομετρική εκτίμηση
Author: Παπασπύρου, Μάριος
Format: pdf
Date: 01-2006
346. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Author: Εξάρχου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2006
347. Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Author: Μαρκόπουλος, Μανώλης
Format: pdf
Date: 01-2006
348. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Author: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Format: pdf
Date: 01-2006
349. Analysis of hedge funds performance
Author: Μπούρος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2007
350. Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
Author: Χριστοπούλου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 01-2007
351. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Author: Κυριακού, Ανίσα
Format: pdf
Date: 01-2007
352. Tying/bundling και αποκλεισμός επιχειρήσεων
Author: Γιαννοπούλου, Ζαχαρούλα Ν.
Format: pdf
Date: 01-2008
353. Nonparametric estimation of state price densities implicit in the FTSE/ASE 20 index options of the Greek options market
Author: Μπεκιάρης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2008
354. Κοινή αγροτική πολιτική
Author: Κορομηλάς, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2008
355. Η πολιτική του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
Author: Λίτινα, Χάρμπανς
Format: pdf
Date: 12-1997
356. Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων
Author: Βασιλείου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 12-1997
357. A simple model of corruption and growth
Author: Angeletos, George-Marios B.
Format: pdf
Date: 08-1997
358. Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Author: Κρουστάλης, Χρυσοβαλάντης
Format: pdf
Date: 01-2012
359. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Λιάκου, Παρασκευή Α.
Format: pdf
Date: 01-2011
360. Το πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του ΔΝΤ στην κάλυψη των δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα
Author: Παπαδάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 12-2010

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »