721. Η εφαρμογή των προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις τους στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Τζομάκας, Χρήστος
722. Derivatives pricing and hedging strategies
Συγγραφέας: Μπουλουγούρη, Χριστίνα
723. Η διαδικασία συσσώρευσης χρέους και η δημοσιονομική πολιτική των G7
Συγγραφέας: Πρελορέντζος, Αρσένιος-Γεώργιος
725. Inequality and growth
Συγγραφέας: Παρθενίου, Ανδρομάχη
726. An investigation on intra-Industry trade for the Greek tomato industry
Συγγραφέας: McDonald, Philip
727. International trade, natural resources, and the environment
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Απόστολος
728. Προσδιοριστικοί παράγοντες των περιθωρίων επιτοκίων
Συγγραφέας: Ζάχαρη, Δήμητρα
729. National debt and economic growth
Συγγραφέας: Κολιτσάς, Διονύσιος
730. Corporate Liquidity Risk under principal-agent problems & linkage with the global Financial Crisis of 2007-2009
Συγγραφέας: Κορτέση, Ευμορφία
731. Ο ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF)
Συγγραφέας: Παράβαλου, Ζωή
732. Ο συστημικός τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα και η χρηματοπιστωτική κρίση: ο ρόλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην τεχνική αποτελεσματικότητα
Συγγραφέας: Μωρρές, Χρήστος
733. Value at Risk και μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας
Συγγραφέας: Λιούτας, Απόστολος
734. Ανάλυση οικονομικής και χρηματοοικονομικής στρατηγικής ξενοδοχείων: οικονομετρική μελέτη περιπτώσεων
Συγγραφέας: Παπαηλίας, Μιχαήλ
735. Resale price maintenance with an application to books
Συγγραφέας: Μπάτικας, Διονύσιος
736. Price dispersion and competition
Συγγραφέας: Λάμπρου, Αθανάσιος
737. Τραπεζική χρηματοδότηση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις: προβλήματα και περιορισμοί
Συγγραφέας: Ντούμα, Ελένη-Ευαγγελία
738. Θεωρία εμποδίων εισόδου
Συγγραφέας: Αιμιλιάν, Σωτήρης
739. Herding στις χρηματοοικονομικές αγορές
Συγγραφέας: Πετρή, Σταυρούλα
740. Καθοριστικοί παράγοντες των μεταβολών των πιστωτικών περιθωρίων: στοιχεία από την ευρωπαϊκή αγορά
Συγγραφέας: Καλλίγερος, Αθανάσιος-Ανάργυρος

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »