681. Προσδιοριστικοί παράγοντες οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Χατζηπαναγιώτου, Κωνσταντίνα
682. Hedging with futures, constant and dynamic hedge ratio estimation and hedging effectiveness: the case of S&P 500 stock index futures contract
Συγγραφέας: Κουκουτιανός, Σταύρος
683. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
Συγγραφέας: Κόλλια, Πέγκυ
684. Μορφές τραπεζικών αγορών και υποδείγματα συμπεριφοράς τραπεζών
Συγγραφέας: Κουμαριώτης, Ευάγγελος
685. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα: η περίπτωση της Vivartia ΑΒΕΕ
Συγγραφέας: Σανιδάς, Γεώργιος
686. Ανταγωνισμός και τιμολόγηση με περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού
Συγγραφέας: Κότσεβα, Ροσίτσα
687. Sovereign Wealth Funds : ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία
Συγγραφέας: Κόκκοτα, Ξένη
688. Η διαμόρφωση των ενεργειακών στόχων στο εσωτερικό της ΕΕ. Κριτική και αξιολόγηση
Συγγραφέας: Στόκκου, Χριστίνα
689. A case study on the violations of The Efficient Market Hypothesis
Συγγραφέας: Χριστογιαννοπούλου, Μαρία-Άννα
690. Τα φαινόμενα της μόχλευσης και απομόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα: δείκτες μέτρησης και πρόσφατες εμπειρίες από τη χρηματοπιστωτική κρίση
Συγγραφέας: Χριστάκη, Ευγενία
691. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και επαναληπτικότητα της επίδοσης τους
Συγγραφέας: Κοκοσιάς, Χαράλαμπος
692. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ψυλλάκου, Μάρθα
693. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
694. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
695. Εμπόδια εισόδου, αποκλεισμός ανταγωνιστών και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σφυρής, Παντελεήμων
696. Optimal risk management using options
Συγγραφέας: Κουλούρης, Σπυρίδων-Παύλος
697. Οι νομισματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II
Συγγραφέας: Κοιμήσης, Γεώργιος
698. Trading in Forex and practices of technical analysis
Συγγραφέας: Κακέτσης, Σταμάτιος
699. Δημιουργία λογισμικού τιμολόγησης χρηματοοικονομικών παραγώγων
Συγγραφέας: Σαμαράς, Γιώργος
700. Το ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κρανιώτη, Ελένη-Χριστίνα

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »