781. Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και η Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2007-2008
Συγγραφέας: Μουσάς, Διονύσιος
782. Loyalty discounts and rebates under imperfect information: economic approach and antitrust policy
Συγγραφέας: Barci, Ariola
783. Theories of non-rationality and market competition: reference-dependent preferences and loss aversion
Συγγραφέας: Katsiardis, Charalampos
784. Modern Phillips Curve dynamics and the median wage
Συγγραφέας: Kalevras, Kostas
785. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα: επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των τραπεζών
Συγγραφέας: Κλεφτογιάννη, Μαρία
786. Behavioral Macroeconomics and an application of a behavioral model on countries of Greece, Ireland, Italy and Spain
Συγγραφέας: Grigoryan, Gagik
787. Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: ανακεφαλαιοποιήσεις συστημικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης
Συγγραφέας: Γρηγοράκου, Κανέλα
788. The impact of mergers on prices and variety and evaluating merger simulations: evidence from the UK car industry
Συγγραφέας: Lamprinidis, Andreas
789. Price discrimination and market structure: the case of gasoline stations in greek islands
Συγγραφέας: Βασιλάκη, Μαρία
790. Εφαρμογή συμβατικών υποχρεώσεων και επιπτώσεις στην επίλυση της ελληνικής κρίσης ιδιωτικού χρέους
Συγγραφέας: Αθανασίου, Φώτιος
791. Κίνδυνος χώρας και η αποτελεσματικότητα μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής: η περίπτωση της Ευρωζώνης (2003-2013)
Συγγραφέας: Μοζάκης, Νικόλαος
792. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: ρόλος, κατηγορίες, μέσα και ενέργειες
Συγγραφέας: Καραδήμα, Μαρία
793. Μέτρηση και διαχείριση κινδύνου και αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος
794. Investigating the Quality Function of the Department of Economics of Athens University of Economics and Business
Συγγραφέας: Skondra, Paraskevi
795. Determinants of non-performing loans: evidence from Euro-area countries
Συγγραφέας: Anastasiou, Dimitrios
796. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs της αγοράς των Η.Π.Α.
Συγγραφέας: Ζερβός, Μιχαήλ
797. Συγχωνεύσεις & εξαγορές και Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Συγγραφέας: Κατσαφάδος, Απόστολος
798. Θεωρητική και ποσοτική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μαστρογιαννάκης, Χρήστος
799. Εφαρμογές υποδειγμάτων προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (Stress Test) στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Νικολουτσόπουλος, Δημήτριος
800. Προβλήματα υπερχρέωσης και αναδιάρθρωσης του κλάδου αναψυχής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λουμιώτης, Αντώνιος-Αθανάσιος
Ημερομηνία: 02/27/2018

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »