81. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Author: Σφαέλλος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 01-1998
82. Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Οικονόμου, Δροσούλα
Format: pdf
Date: 01-2008
83. Επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό
Author: Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 01-2008
84. Dynamic asset allocation based on financial models
Author: Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Format: pdf
85. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Αποστολοπούλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 01-2008
86. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 01-1998
87. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Author: Κωτσή, Ζωή
Format: pdf
Date: 01-2008
88. Option pricing
Author: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Format: pdf
Date: 12-2007
89. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Author: Σαπέρας, Σωτήρης
Format: pdf
Date: 01-2008
90. Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Author: Διαλυνά, Ερωφίλη
Format: pdf
Date: 12-2007
91. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Author: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 01-2008
92. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με εναλλαγές στις καταστάσεις της οικονομίας
Author: Χουρδάκης, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 12-1997
93. Η διαχρονική θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και τα δυναμικά συστήματα ζήτησης
Author: Μαντζουνέας, Ηλίας Ε.
Format: pdf
Date: 12-1997
94. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Author: Κοκορέ, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 06-1999
95. Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Author: Μπέλση, Ελένη
Format: pdf
Date: 06-1999
96. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Author: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 01-2001
97. Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Author: Δεσύλλα, Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 11-2001
98. Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Author: Πανούση, Βάσια
Format: pdf
Date: 07-2002
99. Επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό: προσδιοριστικοί παράγοντες των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Τόλιας, Σταύρος
Format: pdf
Date: 01-2003
100. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Author: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »