181. Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
182. Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Συγγραφέας: Καρυώτη, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
183. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Συγγραφέας: Μαμμά, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
184. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Συγγραφέας: Κανηρά, Καλλιόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
185. Σύγκριση υποδειγμάτων ετεροσκεδαστικότητας και Markov switching υποδειγμάτων
Συγγραφέας: Λούζης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2004
186. Σύγχρονα υποδείγματα υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου βασισμένα στην αποτίμηση εταιρικών απαιτήσεων μέσω δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Κοφίτσας, Δημήτριος Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004
187. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σούκερα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
188. Μηχανισμοί της αγοράς για την εποπτεία των τραπεζών
Συγγραφέας: Δαρμαράκης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
189. Διάσπαση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Παπαδογιαννάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
190. Η κάθετη ολοκλήρωση στη σύγχρονη διεθνή οικονομία
Συγγραφέας: Ψυχογιός, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
191. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και η Ευρωπαϊκή επιτροπή πολιτικής ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Χατζαντώνη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
192. Υποδείγματα κάθετων σχέσεων και συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Καλουπτσίδη, Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
193. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας αποδόσεων χρηματιστηριακών δεικτών
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
194. Garch, mixture density networks, stochastic volatility μοντέλα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
195. Δημόσιες επενδύσεις
Συγγραφέας: Βασιλειάδης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
196. Εκτίμηση και μελλοντική πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετατρέψιμων χρεογράφων
Συγγραφέας: Κοπανάκη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
197. Ιδιωτικοποιήσεις και οικονομική θεωρία
Συγγραφέας: Ιωάννου, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
198. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Συγγραφέας: Ζερμπά, Ναυσικά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
199. Measuring the risk of hedge funds
Συγγραφέας: Βουτσινού, Μαριάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
200. Δομή και εργασίες στο dealing room της διεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγοράς μιας τράπεζας
Συγγραφέας: Γιαβής, Χρυσοβαλάντης - Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »