161. Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Συγγραφέας: Λυρατζοπούλου, Δόμνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
162. Advanced regression analysis for trading and investment with an application to the EUR/US exchange rate
Συγγραφέας: Maratos, Andreas
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
163. Strategic signaling and financial markets
Συγγραφέας: Roumelioti, Anastasia R.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
164. Η απασχόληση στην Ευρώπη
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Νικόλαος-Προκόπιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2008
165. Οικονομική ανάπτυξη και διαφθορά
Συγγραφέας: Αγγελέτος, Γεώργιος-Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
166. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά
Συγγραφέας: Κυριακούλης, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
167. Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Ντήλιας, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
168. Η διαφήμιση και η Ε&Α ως εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ζήκος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
169. Η επίδραση της αβεβαιότητας στην επένδυση
Συγγραφέας: Ρεπάσος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
170. Θεωρία παραγώγων προϊόντων και εμπειρική ανάλυση του ΧΠΑ
Συγγραφέας: Διψάκη, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
171. Τεχνική αποτελεσματικότητα ορεινών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μιγκίρου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
172. Εμπόδια εισόδου
Συγγραφέας: Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
173. Τιμολόγηση πολλαπλών δικαιωμάτων με πιστωτικό κίνδυνο
Συγγραφέας: Χουβαρδάς, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
174. Αποταμίευση, επένδυση και διεθνής κίνηση κεφαλαίων
Συγγραφέας: Καλπακτσόγλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
175. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συγγραφέας: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
176. Οι ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα (1900-1910)
Συγγραφέας: Χαλάτση, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
177. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Συγγραφέας: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
178. Παίγνια μεταξύ επιχειρήσεων και εργατικών σωματείων
Συγγραφέας: Μπαμπάτσικου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003
179. Η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα πριν και μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Τριάντη, Στυλιανή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
180. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Χαρβάτης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »