21. Το διεθνές νομισματικό παιχνίδι
Author: Βουμβάκη, Φραγκίσκα
Format: pdf
Date: 12-1999
22. Ανάλυση κόστους και ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των τροφίμων της ελληνικής βιομηχανίας
Author: Μιχαλακόπουλος, Ι.Μ.
Format: pdf
Date: 2000
23. Το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις του στα έσοδα
Author: Μπούρα, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 12-2000
24. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καμπύλης αποδόσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2000
Author: Καλογεράκη, Αριστέα
Format: pdf
Date: 11-2000
25. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Καμμάς, Παντελής
Format: pdf
Date: 12-2000
26. Η εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Ανασοντζή, Άννα
Format: pdf
Date: 11-1998
27. Η σύνδεση της Τουρκίας με την ΕΕ και οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία
Author: Στειακάκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-1998
28. Ασύμμετρη πληροφόρηση και τραπεζικός τομέας
Author: Κουτσογιάννης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2001
29. Η ζήτηση για τσιγάρα στην Ελλάδα
Author: Λυχναράς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2001
30. Αριστοτέλης: οι σκοποί της οικονομικής επιστήμης και το "ευ ζην"
Author: Γρυμπιλάκος, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 12-2002
31. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Author: Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη
Format: pdf
33. Θεωρητική και εμπειρική μελέτη του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδας στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης
Author: Κανελλόπουλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2002
34. Κριτική ανάλυση των νέων θεωριών του διεθνούς εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων
Author: Ψιστάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 12-2002
35. Πολιτικοί κύκλοι και ανεργία
Author: Νίκα, Γεωργία
Format: pdf
Date: 12-2003
36. Το κοινωνικό κεφάλαιο των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα
Author: Πανταζή, Νίκη
Format: pdf
Date: 2003
37. Ενδογενείς προτιμήσεις
Author: Μπιλανάκος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 10-2003
38. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Format: pdf
Date: 01-2004
39. Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συμβολή του στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου
Author: Κουτσαμπέλας, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2004
40. Ρόλοι, προσωπικότητα και οικονομία
Author: Τζιάμαλης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »