121. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των accruals
Author: Δραγασάκη, Κλεοπάτρα
Format: pdf
Date: 10-2009
122. Η φύση του πιστωτικού κινδύνου των χωρών της Ευρωζώνης : τοπικά ή παγκόσμιας κλίμακας χαρακτηριστικά;
Author: Τοπάλογλου, Ευγενία
Format: pdf
Date: 07-2012
123. Εκτίμηση καταναλωτικών προτιμήσεων βάσει της ωφελιμιστικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα : μια εφαρμογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου
Author: Χρηστάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 07-2012
124. Η μεταβολή των στόχων των κεντρικών τραπεζών και η διαχείριση της κρίσης ρευστότητας : η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την περίοδο 2008-2011
Author: Κοδέλλα, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2012
125. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Author: Νικητάκης, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2009
126. Η σχέση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης με τις αποδόσεις των μετοχών
Author: Κούνας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 06-2012
127. Leasing vs debt : υποκατάστατα ή συμπληρωματικά; Η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Γιαννίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 07-2012
128. Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Author: Πολυκανδριώτη, Έλλη
Format: pdf
Date: 07-2012
129. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός στρατηγικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό των μισθών - Συνταξιοδοτικά ταμεία
Author: Ελισσαίος, Αγγελής Ν.
Format: pdf
Date: 07-2012
130. Financial crisis and lending conditions
Author: Μπιμπλής, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 06-2012
131. Αξιολόγηση επενδύσεων με τη χρήση εμπράγματων δικαιωμάτων προαίρεσης (Real options)
Author: Αρμάος, Ιωσήφ
Format: pdf
Date: 07-2012
132. Cross-market deviations in options prices and credit default swap spreads : evidence from earnings surprises
Author: Ελαιοτριβάρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 07-2013
133. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στις εταιρείες των μέσων μαζικής μεταφοράς
Author: Κορδονούρη, Παναγιώτα - Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 07-2013
134. Η ικανότητα πρόβλεψης των κερδών από τους αναλυτές της αγοράς
Author: Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 07-2013
135. Οικονομική διαχείριση νοσοκομείων
Author: Κουρτάκη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 07-2013
136. Mergers and acquisitions in the European banking sector during a crisis
Author: Stergiaki, Maria
Format: pdf
Date: 07-2013
137. Εσωτερική διακυβέρνηση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου - Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα
Author: Ταξάκη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 06-2013
138. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Author: Τσαντιώνη, Μαρία - Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2013
139. Exploring hedge fund performance during the recent global finanacial crisis
Author: Tsaroucha, Ourania
Format: pdf
Date: 07-2013
140. Underpricing in initial public offerings : evidence from the U.S
Author: Filippoupolitis, Avgoustinos
Format: pdf
Date: 07-2013

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »