161. Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής μόχλευσης: εμπειρική ανάλυση στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Μάρη, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
162. Abnormal stock returns prior to divided announcements in the London Stock Exchange and the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας: Τσούκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
163. Καμπύλη απόδοσης και κρατικά ομόλογα : μέθοδοι υπολογισμού και ανάλυσης της προγνωστικής τους ικανότητας
Συγγραφέας: Ρες, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2014
164. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Συγγραφέας: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
165. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Απότριας, Φώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
166. Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην τιμή της μετοχής
Συγγραφέας: Βάλβη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
167. Η επίδραση των δεδουλευμένων και του ρυθμού ανάπτυξης στην μελλοντική αποδοτικότητα
Συγγραφέας: Πουλημένου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
168. Πως οι επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών των κλάδων τροφίμων - ποτών και βιομηχανικών προϊοντων & υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Σπανοπούλου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
169. Η μεταβολή στον βαθμό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και στην ποιότητα των κερδών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λέσσης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
170. Οικονομική κρίση και earnings management στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Μενάγιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
171. Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis
Συγγραφέας: Στεργίου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
172. The impact of IFRS adoption on the form of earnings management: the case of Greece
Συγγραφέας: Φερεντίνου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
173. Investment strategy: quality minus junk stocks
Συγγραφέας: Ευστρατίου, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
174. Market reaction to extreme events during crisis: evidence from the bond market
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 18-07-2014
175. Are monthly seasonals real? Evidence from six markets
Συγγραφέας: Michalis, Anastasios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
176. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
177. Corporate effective tax rates
Συγγραφέας: Τεβελέκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2014
178. Η σχέση μεταξύ εξωτερικού ελέγχου και παραποίησης των κερδών
Συγγραφέας: Δήμου, Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
179. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
180. Πως επηρεάζουν τα Conference Calls σε σχέση με συγχωνεύσεις και εξαγορές την συμπεριφορά των επενδυτών
Συγγραφέας: Αλεξανδρόπουλος, Σταύρος
Μορφή: pdf

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »