241. Η σημασία της επιμόρφωσης στην πληροφορική σε δημόσιους οργανισμούς : η περίπτωση της στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος
Συγγραφέας: Βασίλα, Στέλλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
242. Συσχέτιση αξιοπιστίας και ελέγχου λογισμικού
Συγγραφέας: Τζαβάρας, Αθανάσιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
243. Applying personalization techniques in the context of digital interactive TV
Συγγραφέας: Παπαεμμανουήλ, Όλγα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
244. Ηλεκτρονικές υπογραφές και διαπίστευση παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης
Συγγραφέας: Γροντάς, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
245. Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων IEEE 802.11 και εφαρμογών
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
246. Διαχείριση γνώσης και μάθηση
Συγγραφέας: Πατίδης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
247. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στο benchmarking
Συγγραφέας: Μπλάνας, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
248. Αποτύπωση απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας Ad-hoc δικτύων
Συγγραφέας: Παπαγιαννακόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
249. Ισχύς στη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : διερευνητική μελέτη
Συγγραφέας: Φράγκος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
250. Αποτελεσματική πρόβλεψη και αναπλήρωση στο πλαίσιο της πρακτικής CRP/VMI
Συγγραφέας: Πίτσα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
251. Σύγχρονες τεχνολογίες φωνητικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Μανδαλάς, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
252. Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης του παγκόσμιου ιστού
Συγγραφέας: Κοτταρίδη, Κλημεντία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
253. Οικονομική ανάλυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών (ΙΤ Investment) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : διερεύνηση της συνολικής συμβολής τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα καθώς και επιμέρους επιδράσεων
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
254. Εξατομίκευση υπηρεσιών,περιεχομένου και λειτουργικότητας μηχανών αναζήτησης στις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χρηστών
Συγγραφέας: Ματσούκας, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
255. Ασφάλεια στην ασύρματη πολυεκπομπή με κινητούς χρήστες
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
256. Τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα
Συγγραφέας: Δουκάκης, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
257. Ανάκτηση πληροφορίας με οντολογίες
Συγγραφέας: Σταυρουλάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
258. Εξοικονόμηση εκπεμπόμενης ισχύος στην υπηρεσία MBMS
Συγγραφέας: Τσακανίκας, Βασίλειος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
259. Εύρεση και υλοποίηση αλγόριθμου συσταδοποίησης ημι-εποπτευόμενης μάθησης για διαχείριση δεδομένων πολλών διαστάσεων με βάση περιορισμούς χρηστών και κριτήρια ποιότητας
Συγγραφέας: Αντωνοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
260. Ευρείας κλίμακας περιαγωγή σε ασύρματα τοπικά δίκτυα : αρχιτεκτονική & αποτίμηση
Συγγραφέας: Δημόπουλος, Ευστράτιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »