381. Αυτόματη αντιστοίχηση ιεραρχικών δομών μέσω SVD
Συγγραφέας: Δούμουρας, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2009
382. Ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο : πρόσβαση σε πληροφορία - διαχείριση ιστολογίων και ομάδων συζήτησης
Συγγραφέας: Γεωργόπουλος, Πασχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2010
383. Αξιολόγηση των παραγόντων διαχείρισης γνώσης ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας νέας γνώσης
Συγγραφέας: Τσέτσεκα, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
384. Μελέτη δυνατοτήτων συστήματος Plato. Εφαρμογή στο αποθετήριο ΜΟΨΕΑΣ.
Συγγραφέας: Κατσαδούρης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
385. Κατηγοριοποίηση σελίδων του κρυφού ιστού
Συγγραφέας: Γιώτης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
386. Κατανομή ροών κίνησης σε ασύρματους σταθμούς με πολλαπλές ενεργές δικτυακές διεπαφές
Συγγραφέας: Ζαφείρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
387. Ανασχεδιασμός και καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών τεχνικού τμήματος εταιρίας DOMUS ΑΕΒΕ με χρήση της μεθοδολογίας TAD
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
388. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου για το σύστημα Fedora
Συγγραφέας: Σοφίκα, Γιάνο
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
389. Υπολογισμός ομοιότητας αντικειμένων με χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
390. Automatic advertising campaign creation and budget optimization
Συγγραφέας: Λιακόπουλος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
391. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας από-άκρο-σε-άκρο σε περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν διασυνδεμένους παρόχους υπηρεσίας διαδικτύου
Συγγραφέας: Βασιλοπούλου, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
392. Μοντέλο δεδομένων για δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010
393. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα : τεχνολογική και νομική διάσταση
Συγγραφέας: Κωστάκης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
394. Crawling facebook: a social network analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεόδωρος, Papageorgiou, Theodore
Ημερομηνία: 09-2011
395. Data analysis and bidding strategies in sponsored search auctions
Συγγραφέας: Σωτήρη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
396. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο με έμφαση στο web 2.0 - Τεχνολογική και νομική διάσταση. Οι επιδράσεις των ΤΠΕ και της ανάπτυξης των δικτών στους θεσμούς και στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Web 2.0 σε σχέση με τα ωομικά ζητήματα και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εφαρμογές και το περιεχόμενο. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες. Ο χρήστης ως καταναλωτής ή δημιουργός περιεχομένου. Δικαιώματα και περιορισμοί
Συγγραφέας: Πιπύρος, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
397. Διερεύνηση απαιτήσεων εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με έμφαση σε ζητήματα ασφαλείας του ασθενούς και ηθικά θέματα
Συγγραφέας: Κούρτης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
398. Προσδιορισμός βελτιωμένων μοντέλων χωροθέτησης - κάλυψης με εξερεύνηση των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Συγγραφέας: Αλεξανδρής, Γεώργιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2009
399. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων ταιριάσματος με χρήση λέξεων κλειδιά και εφαρμογή τους στο ταίριασμα βιογραφικών
Συγγραφέας: Εμμανουηλίδης, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
400. Μοντελοποίηση ροών εργασίας ψηφιακής διατήρησης και πιλοτικό σύστημα καθοδήγησης του σχεδιασμού τους
Συγγραφέας: Φίλη, Άρτεμις - Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »