341. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού
Συγγραφέας: Ρέντας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
342. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σκαλαίου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
343. Διαχείριση ρίσκου στο έργο ανάπτυξης Π.Σ. με βάση την αντιμετώπιση της συμπλοκότητας
Συγγραφέας: Τζαμαλούκας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
344. Μελέτη της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών internet, μέσω των εταιρειών παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet service providers-ISPs)
Συγγραφέας: Αλμπάνης, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
345. Προσαρμογή των διαφοροποιημένων υπηρεσιών στο UMTS περιβάλλον
Συγγραφέας: Καρδίτση, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
346. Μέθοδοι αυτόματης παραγωγής παραφράσεων για συστήματα ερωταποκρίσεων
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
347. Διαχείριση ομάδων πολυεκπομπής στο UMTS : multicast group management over UMTS
Συγγραφέας: Γιολδάσης, Κωνσταντίνος Αθ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
348. Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές ενεργητικής μάθησης
Συγγραφέας: Μαλακασιώτης, Πρόδρομος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
349. Διαχείριση ραφιού, ανάπτυξη μοντέλων αναπλήρωσης ραφιού για τη διαχείριση πωλήσεων και υποστήριξη απο τεχνολογίες πληροφορικής
Συγγραφέας: Σιλιβίστρα, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
350. Συστήματα διαγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας
Συγγραφέας: Βελέντζας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
351. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
352. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
353. Ασφάλεια πρωτοκόλλων number resolving σε υποδομές VoIP
Συγγραφέας: Πάσχος, Αντώνιος - Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
354. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
355. Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης : μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
356. Συστήματα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών : αναφορά αξιολόγησης
Συγγραφέας: Ευθυμίου, Αντρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1996
357. The peer-to-peer wireless network confederation protocol : design specification and performance analysis
Συγγραφέας: Φραγκούδης, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
358. Μεταγραφή XPath ερωτήσεων με τη χρήση όψεων
Συγγραφέας: Αραβογλιάδης, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
359. Περιβάλλοντα εικονικών δικτύων : θέματα επίδοσης και ασφάλειας
Συγγραφέας: Βουτσής, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
360. Διαχείριση ροών εργασιών σε αποθήκες δεδομένων
Συγγραφέας: Σκολίδης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »