41. Η επιχείρηση του μέλλοντος
Author: Μαρέτη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 09-2002
42. Η κινητή τηλεφωνία στην Αλβανία
Author: Νικολάρας, Κωνσταντίνος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2002
43. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Author: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
44. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Author: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
45. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Author: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Format: pdf
Date: 2003
46. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Author: Καλαντζής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2004
47. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Author: Κονταξή, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 10-2004
48. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
49. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
50. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
51. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
52. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτομών τεχνολογιών στο Ελληνικό περιβάλλον
Author: Γυπάκης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 11-2005
53. Έξυπνες κάρτες
Author: Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2005
54. Το marketing plan της εισαγωγικής εταιρείας εσωρούχων και μαγιώ Modern Line Ε.Π.Ε.
Author: Ασημάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2003-2005
55. Επιχειρηματικό σχέδιο
Author: Λάππα, Β.
Format: pdf
Date: 10-2005
56. Shopping missions and their impact on assortment organization: An analytics-informed shopper marketing approach
Author: Sarantopoulos, Panagiotis
Date: 18-02-2016
57. Business strategy and corporate environmental responsibility
Author: Boura, Maria
Date: 23-01-2017
58. The impact of solitude on authentic leadership development: A theoretical and statistical investigation
Author: Kardasi, Ourania
Date: 21-04-2016
59. "A longitudinal study of the factors that affect firms" Ability to shape technological evolution and to exert a broad influence on technological change
Author: Papazoglou, Michalis
Date: 17-12-2015
60. Αναζήτηση και εύρεση εργασίας: Μια εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς
Author: Γεωργίου, Κωνσταντίνα
Date: 16-12-2015

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »