ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ενδοεταιρική επικοινωνία
Εναλλακτικός τίτλος :επικοινωνία εταιρικών αλλαγών
Δημιουργός :Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συντελεστής :Μπουραντάς, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Πολιτική της επικοινωνίας
Μέσα επικοινωνίας
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Τεχνολογική αλλαγή
Καινοτομία
Διοίκηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74355.pdf

Τύπος: application/pdf