1. Το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
2. Έθνος και εθνικά προσόντα
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
3. Φορολογία επί των αργούντων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
4. Περί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος: αναφορικώς προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και την οργάνωσιν της διοικητικής δικαιοσύνης
Συγγραφέας: Μπακόπουλος, Ν. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
5. Υποκειμενική και αντικειμενική κοινωνιολογία: Μεθοδολογικά
Συγγραφέας: Σκληρός, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
6. Η κομμούνα των Παρισίων
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
7. Στοιχεία του κοινωνικού δικαίου των συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
8. Walther Rathenau
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922

Σελίδες:  1