ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υποκειμενική και αντικειμενική κοινωνιολογία: Μεθοδολογικά
Δημιουργός :Σκληρός, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 197-207
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 23

Τύπος: application/pdf