ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι τραπεζητικαί καταθέσεις
Δημιουργός :Σπουργίτης, Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 13-28
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 40

Τύπος: application/pdf