ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μεταπολεμική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις: συγκριτική μελέτη
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 77-88
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 106

Τύπος: application/pdf