ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Δημιουργός :Σφυρής, Κ.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 213-265
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 151

Τύπος: application/pdf