ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως
Δημιουργός :Κολόμβος, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 59-97
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 429

Τύπος: application/pdf