ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ροπή προς ρευστότητα και αι συναλλαγαί ανοικτής αγοράς
Δημιουργός :Θάνος, Κώστας Ανδρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-13
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1960
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 448

Τύπος: application/pdf