ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανωτική επιστήμη ένας νέος κλαδος της γνώσεως
Δημιουργός :Θεοδωρόπουλος, Θεμ. Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 689-748
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 542

Τύπος: application/pdf