ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Δημιουργός :Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 533-545
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 609

Τύπος: application/pdf