ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Pareto and his circulation of elites
Δημιουργός :Marcoglou, Emmanuel E.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 243-253
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :I. Pareto's theory of elites.- II. His circulation of elites.- III. Pareto in comparison to others
Ημερομηνία έκδοσης :1970
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 690

Τύπος: application/pdf