ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Δημιουργός :Παπαδήμα, Αγγελική
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :164σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Εταιρία
Τιμή εισαγωγής
Κέρδος
Μετοχή
Επιχείρηση
Χρηματιστηριακές εργασίες
Χρηματιστηριακή αξία
Τρέχουσα αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματοδοτική παρέμβαση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Κεφαλαιαγορά
Οικονομικό υπόδειμα
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης :09-1998

Αρχείο: 59313.pdf

Τύπος: application/pdf