ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση επενδύσεων στην ελεύθερη αγορά ενέργειας
Δημιουργός :Ράπτης, Θεόδωρος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Ενεργειακός τομέας
Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Ελεύθερη αγορά
Παραγωγή ενέργειας
Ζήτηση ενέργειας
Θεσμική δομή
Δίκαιο της ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια
Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Αιολική ενέργεια
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74371.pdf

Τύπος: application/pdf