ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση μελετών εφικτότητας για δανειοδότηση εταιρειών από γνωστή ελληνική τράπεζα
Δημιουργός :Κασμά, Δήμητρα
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :380σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα πινάκων από την ανάλυση ευαισθησίας στις εξής ενότητες: Ι.Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΙΙ.Επιχείρηση παραγωγής δομικών υλικών ΙΙΙ.Επιχείρηση παραγωγής πλαστικών ειδών
Λέξη κλειδί :Ερευνα στις επιχειρήσεις
Δανειοδότηση
Επενδυτικό σχέδιο
Προώθηση των επενδύσεων
Επενδυτικό κόστος
Εταιρία επενδύσεων
Ξενοδοχειακός τομέας
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Βιομηχανία πλαστικών
Βιομηχανικά κτίρια
Εσοδα από εξαγωγές
Κόστος παραγωγής
Ταμειακή ροή
Δαπάνη λειτουργίας
Ημερομηνία έκδοσης :09-1998

Αρχείο: 59321.pdf

Τύπος: application/pdf