ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
Δημιουργός :Κοκκαλάκης, Δημήτρης
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Δίκτυο πληροφορικής
Internet
Επεξεργασία δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Χρήστης της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68659.pdf

Τύπος: application/pdf