ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Δημιουργός :Tsagdis, Angelis D.
Συντελεστής :Zazanis, M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Operation research
Armed forces
Radar
Traffic control
Tolls
Linear programming
Manpower planning
Recruitment
Mathematical models
Military expenditure
United States
Canada
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 80427.pdf

Τύπος: application/pdf