ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 2001
Δημιουργός :Κατωπόδης, Ιωάννης Κων.
Συντελεστής :Πανέρετος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :298σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σχολική επίδοση
Εξετάσεις
Ανώτατη εκπαίδευση
Λόγος μεγεθών
Ελλάδα
Ελλάδα περιφέρειες
Ημερομηνία έκδοσης :05-2003

Αρχείο: 73777.pdf

Τύπος: application/pdf