ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης
Δημιουργός :Καραμανώλη, Αναστασία Στ.
Συντελεστής :Ζαζάνης, Μ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων"
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Μετοχή
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ισολογισμός
Πρατήριο
Βενζίνη
Επιχείρηση
Εταιρεία
Οικονομικός Προγραμματισμός
Ημερομηνία έκδοσης :06-2007

Αρχείο: 81927.pdf

Τύπος: application/pdf