ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το διάγραμμα των εκθετικά σταθμισμένων κινητών μέσων
Δημιουργός :Ατσαρού, Κωνσταντίνα Νικολάου
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστικά μαθηματικά
Στατιστική μέθοδος
Επεξεργασία δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :06-2003

Αρχείο: 73774.pdf

Τύπος: application/pdf