ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έλεγχος αξιοπιστίας αδρανειακού συστήματος
Δημιουργός :Θρακιώτης, Πασχάλης Αθαν.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ανάλυση πληοοφοριών
Τεχνικές προδιαγραφές
Τυποποίηση
Συντήρηση
Εναέρια κυκλοφορία
Αεροσκάφος
Ημερομηνία έκδοσης :12-2005

Αρχείο: 78977.pdf

Τύπος: application/pdf