ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έλεγχος χρονικής ακεραιότητας multimedia εφαρμογών
Δημιουργός :Τσερκέζογλου, Σταύρος
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Τεχνολογική αλλαγή
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :02-1999

Αρχείο: 59600.pdf

Τύπος: application/pdf