ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη του ταμείου του δημοσίου (Παλαιοί ασφαλισμένοι)
Δημιουργός :Σχετάκης, Γεώργιος Ε.
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Δημόσιο ταμείο
Κοινωνική ασφάλιση
Ασφάλεια γήρατος
Χρηματοδότηση
Δημόσιος υπάλληλος
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 80363.pdf

Τύπος: application/pdf