ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασφάλεια σε υπηρεσίες διαδικτύου βασισμένες σε XML
Δημιουργός :Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Internet
Προστασία δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Λογισμικό
Εμπιστευτικός χαρακτήρας
Προστασία των επικοινωνιών
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72688.pdf

Τύπος: application/pdf