ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο.Γ.Α. - Διαδοχική ασφάλιση
Δημιουργός :Σακκάς, Σωτήριος Στ.
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφάλεια γήρατος
Ασφάλιση
Ασφαλιστικό δίκαιο
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ημερομηνία έκδοσης :05-2007

Αρχείο: 81293.pdf

Τύπος: application/pdf