ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP και οι εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην παραγωγή τροφίμων
Δημιουργός :Μπελέχα, Χάιδω - Χαρούλα Ε.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :156σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Έλεγχος ποιότητας
Ποιότητα του προϊόντος
Παραγωγή τροφίμων
Ασφάλεια του προϊόντος
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ποιοτικές προδιαγραφές
Εποπτεία των τροφίμων
Ρύπανση των τροφίμων
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72014.pdf

Τύπος: application/pdf