ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Monte Carlo techniques in pricing financial derivatives
Δημιουργός :Demiris, Nikolaos
Συντελεστής :Dellaportas, P. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Evaluation techniques
Financial market
Securities
Bonds
Pricing
Probability
Simulation
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 71228.pdf

Τύπος: application/pdf