ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχολική εργασία στο σπίτι στην Α/θμια εκπαίδευση: πιλοτική στατιστική έρευνα
Δημιουργός :Αρχοντάκης, Γιώργος
Συντελεστής :Λειβαδά, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :148σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική έρευνα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική
Ελλάδα
Μαθητής
Εργασία
Σχολική μελέτη
Ημερομηνία έκδοσης :03-2011

Αρχείο: Archontakhs_2011.pdf

Τύπος: application/pdf