ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση και χρήση παραγώγων προϊόντων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες
Δημιουργός :Μπάντου, Ελένη
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπισττήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Λήψη απόφασης
Συναλλαγματική ισοτιμία
Αγορά συναλλάγματος
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Badou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf