ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση ομαδικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά
Δημιουργός :Παπαδάκη, Ιωάννα
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Ασφάλεια ζωής
Ασφαλιστικός κλάδος
Ελλάδα
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ημερομηνία έκδοσης :04-2011

Αρχείο: Papadaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf