ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά το νόμο 3655/2008 (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις - προσθήκες των Ν.3863/10, 3996/2011 και 4093/12). Η περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Δημιουργός :Δημητρακοπούλου, Παναγιώτα
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ασφάλιση
Οικονομική κατάσταση
Κοινωνική ασφάλιση
Κοινωνική πολιτική
Δημόσιος οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης :02-2013

Αρχείο: Dimitrakopoulou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf