ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Δημιουργός :Γούσιος, Στέργιος
Συντελεστής :Καστανιά, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 132-135
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) και ειδικότερα την εφαρμογή του στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (e-Health), δίνοντας έμφαση στα ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και των Κινητών Υπηρεσιών και των πλεονεκτημάτων τους.
Λέξη κλειδί :Λογισμικό
Δημόσια υγεία
Υπηρεσίες υγείας
Cloud computing
Health services
E-health
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Gousios_2014.pdf

Τύπος: application/pdf