ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cloud computing και ηλεκτρονική υγεία με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Δημιουργός :Γούσιος, Στέργιος
Συντελεστής :Καστανιά, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Μαλεύρης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 132-135
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) και ειδικότερα την εφαρμογή του στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (e-Health), δίνοντας έμφαση στα ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και των Κινητών Υπηρεσιών και των πλεονεκτημάτων τους.
This thesis provides an overview of Cloud Computing (and its applications on e-Health (or Health Information Technologies) systems, as well as Mobile Cloud Computing systems and the quality issues of Cloud Computing.
Λέξη κλειδί :Υπολογιστικό νέφος
Δημόσια υγεία
Υπηρεσίες υγείας
Ηλεκτρονική υγεία
Cloud computing
Public health
Health services
E-health
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gousios_2014.pdf

Τύπος: application/pdf