5827 Items found

761. Σχεδιασμός και αποτίμηση αρχιτεκτονικής δικτύωσης βασισμένης στο περιεχόμενο
Author: Μακρής, Δημήτριος
Date: 02-2011
762. Υπολογισμός ομοιότητας αντικειμένων με χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού
Author: Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος
Date: 02-2011
763. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα
Author: Πετράκη, Ειρήνη
Date: 02-2011
764. Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Author: Νταλάκου, Λαμπρινή
Date: 02-2011
765. Credit rating agencies and their role debt crisis in the Euro area : "Guilty beyond reasonable doubt?"
Author: Σκουρτανιώτη, Ηλέκτρα
Date: 02-2012
766. On variance reduction for Markov chain Monte Carlo
Author: Tsourti, Zoi
Date: 02-2012
767. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Author: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Date: 02-2012
768. Αναλογιστικές παραδοχές μελετών για τα ασφαλιστικά ταμεία
Author: Κρουστάλλης, Ευστάθιος Ι.
Date: 02-2012
769. Δείκτες αξιών εμπορικών ακινήτων – Εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και με συσκευές υψηλής τεχνολογίας – Εκτίμηση αξίας διαμερίσματος Αμαρουσίου
Author: Τσούκαλης, Δημήτριος Γ.
Date: 02-2012
770. Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Author: Σάλτη, Ρεβέκκα
Date: 02-2012
771. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Author: Γκότσης, Εμμανουήλ
Date: 02-2012
772. Μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων του spread μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων
Author: Ασπιρτάκη, Ροδάνθη
Date: 02-2012
773. Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Author: Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Date: 02-2012
774. Μια εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα από την εκπαίδευση
Author: Σαρρής, Αντώνιος
Date: 02-2012
775. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Author: Γαϊτζή, Ελένη
Date: 02-2012
776. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Author: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Date: 02-2012
777. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Author: Πλήτσος, Ευστάθιος
Date: 02-2012
778. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Author: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Date: 02-2012
779. Σύσταση εξατομικευμένων ειδήσεων στο φυλλομετρητή
Author: Ποντίκης, Δημήτριος
Date: 02-2012
780. Σχεδιασμός και υλοποίηση ροών εργασίας σε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Author: Κανελλόπουλος, Ιωάννης
Date: 02-2012
781. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Author: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Date: 02-2013
782. Privacy by Design και η τεχνολογική διάσταση της προστασίας προσωπικών πληροφοριών στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Αζά, Θεογνωσία
Date: 02-2013
783. Sentiment analysis on the Twitter feed
Author: Μακρυνιώτη, Κωνσταντίνα
Date: 02-2013
784. Αναδόμηση και πρότυπα σχεδίασης λογισμικού
Author: Πούλιας, Σωτήριος
Date: 02-2013
785. Αναλογιστική μελέτη για την ασφαλιστική εταιρία ABC για τον κλάδο ζημιών αυτοκινήτου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας
Author: Καστρήσιος, Ιωάννης Μ.
Date: 02-2013
786. Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων
Author: Μακρή, Δήμητρα - Νεφέλη
Date: 02-2013
787. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Author: Αφιοντζή, Ελένη
Date: 02-2013
788. Αποτίμηση των τεχνικών, οικονομικών και κανονιστικών εξελίξεων στους συγκλίνοντες τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου
Author: Ανδρικοπούλου, Φωτεινή
Date: 02-2013
789. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Author: Κιούκης, Ιωάννης
Date: 02-2013
790. Διερεύνηση απαιτήσεων εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με έμφαση σε ζητήματα ασφαλείας του ασθενούς και ηθικά θέματα
Author: Κούρτης, Παναγιώτης
Date: 02-2013
791. Διερεύνηση της έμμεσης αποτελεσματικότητας των 'hard to kill' μεταλλακτών στις δοκιμές λογισμικού
Author: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Date: 02-2013
792. Εντοπισμός ανάλυση και αποτίμηση των διανυσμάτων εισόδου δεδομένων σε γραφικές εφαρμογές Java
Author: Φωτιαδάκη, Παναγιώτα-Κυριακή
Date: 02-2013
793. Εξαγωγή συμπερασμάτων από πρότυπα χρήσης (usage patterns) του Web 2.0
Author: Σταύρου, Βασίλειος
Date: 02-2013
794. Επισκόπηση υπηρεσιών και εφαρμογών εκτελούμενων στο νέφος και των χαρακτηριστικών τους
Author: Παπαδόπουλος, Χρίστος
Date: 02-2013
795. Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Author: Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Date: 02-2013
796. Εφαρμογή σημασιολογικού ιστού για την διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Author: Βασιλάκος, Διονύσιος
Date: 02-2013
797. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά το νόμο 3655/2008 (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις - προσθήκες των Ν.3863/10, 3996/2011 και 4093/12). Η περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Author: Δημητρακοπούλου, Παναγιώτα
Date: 02-2013
798. Κατάταξη εκφωνημάτων προφορικών διαλόγων
Author: Μπατιστάτος, Γεώργιος
Date: 02-2013
799. Μελέτη σύνθετων μέτρων ομοιότητας και εφαρμογή επέκτασης του edit distance σε δεδομένα κοινωνικού ιστού
Author: Μπαμπαλετάκης, Ελευθέριος
Date: 02-2013
800. Ο μηχανισμός συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement-PSI) στην ανδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους
Author: Καραδήμα, Μαρία
Date: 02-2013

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »